Finantari nerambursabile pentru energie

Finantari sisteme fotovoltaice

Fonduri europene: 174 milioane Euro pentru afaceri în energie regenerabilă și eficiență energetică

Companii și alte categorii de ptențiali beneficiari vor putea obține fonduri europene de 174 de milioane de euro pentru investiții în energie regenerabilă și eficiență energetică, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Cei interesați pot merge la seminarii de informare despre aceste linii de finanțare, organizate de Ministerul Fondurilor Europene, cu înscriere on-line.

finantari

Ministerul Fondurilor Europene, la inițiativa Autorității de Management a POIM și cu sprijinul Băncii Europene de Investiții (BEI), lansează o campanie de informare în București și în teritoriu  cu scopul de a sprijini și facilita accesul la finanțare prin fonduri europene.
Specialiștii AM POIM și BEI vor prezenta â celor interesați, „într-un limbaj cât mai accesibil, principalele cerințe privind realizarea cererilor de finanțare”, promite MFE.

Cele 3 linii de finanțare sunt următoarele:

– 6.1 – Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal);
– 6.2 – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali;
– 6.4 – Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență

Până în prezent s-au depus o serie de cereri de finanțare care au fost evaluate evaluate, însă MFE crede că potențialii beneficiari au nevoie de „recomandări pentru o mai bună înțelegere și pentru a fi evitate greșelile în scrierea proiectelor”.

Termene de depunere a proiectelor și Ghidurile solicitanților

232 milioane euro (din care aprox. 197 milioane contribuție UE) reprezintă alocarea financiară pentru Axa Prioritară 6 a POIM – Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

În cadrul apelurilor de proiecte deschise pe obiectivele 6.1, 6.2 și 6.4, cu o alocare totală de aproximativ 174 milioane euro, se finanțează următoarele activități, iar proiectele se depun în sistemul electronic MySMIS 2014, astfel:  

– realizare şi/sau modernizare a capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz, respectiv a capacităților de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală, precum și investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării Sistemului Electric Național (OS 6.1). Perioada de depunere a proiectelor în MySMIS : 17.07.2017 – 31.12.2018, ora 10.

Sursa: startupcafe.ro


Fonduri pentru firme HoReCa: 100.000 Euro pentru panouri solare și stații de încărcare a mașinilor electrice, prin Programul Electric Up

Firmele mici și mijlocii din domeniul HoReCa, precum pensiunile și hotelurile de dimensiuni reduse, vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 100.000 de euro fiecare, pentru a-și instala panouri solare de producere a energiei regenerabile și stații de alimentare a mașinilor electrice, printr-un nou program guvernamental lansat joi în dezbatere publică.

Noul program Electric Up va fi instituit printr-o ordonanță de urgență propusă de Ministerul Economiei. StartupCafe a mai scris despre acest program, în urma declarațiilor ministrului Virgil Popescu la HotNews.ro. Acesta a menționat atunci ca beneficiari ai finanțării nerambursabile hotelurile, dar în propunerea oficială de ordonanță de urgență apar IMM-urile din domeniul HoReCa, fără să se limiteze exact obiectul de activitate.

Câți bani se vor acorda prin Electric Up?

Prin schema de ajutor de minimis Electric Up se vor putea acorda fonduri nerambursabile de câte 100.000 de euro pe beneficiar.

În documentele de la Ministerul Economiei apare însă și o inadvertență. În proiectul de ordonanță de urgență se prevede că finanțarea reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. În schimb, în nota de fundamentare, se arată că finanțarea nerambursabilă reprezintă 90% din cheltuielile elgibile, urmând ca beneficiarul să asigure restul de 10.000 de euro.

Bugetul total al programului va fi de 476 milioane lei (circa 100 milioane euro), care ar ajunge pentru aproximativ 1000 de firme beneficiare.

Până pe data de 6 septembrie, cei interesați pot să vină cu propuneri de modificare a proiectului de OUG, care să intre apoi în Guvern pentru aprobare. Trimiteți propunerile la adresa: dezbateri_publice@economie.gov.ro .

Cine va putea beneficia de fondurile Electric Up?

Schema de ajutor de minimis va putea fi accesată de „întreprinderile mici și mijlocii și a persoanelor juridice române, care au înscrise ca activitate principală sau secundară, conform codurilor CAEN, una din activitățile corespunzătoare domeniului HORECA”, potrivt proiectului de OUG.

Ce vor putea face IMM-urile HoReCa:

  • instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național,
  • instalarea staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

„Prin implementarea programelor se urmărește sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, cu scopul redresării economice în situația de pandemie COVID 19, creșterea eficienței energetice, reducerea gazelor cu efect de seră prin încurajarea producerii de energie electrică din surse regenerabile și utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in” – susține Ministerul Economiei.

Avantajele montării panourilor solare sunt evidente, pentru economii la factura de curent. De asemenea, pensiunile care vor avea stații de încărcare a mașinilor electrice vor intra în atenția turiștilor care dețin astfel de vehicule.

Alte prevederi ale OUG

În scopul implementării Programului de finanțare “ELECTRIC UP“, pentru perioada 2020-2026, se constituie Comisiile de implementare și monitorizare, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

Fiecare Comisie se constituie în număr de 7 membri, salariați în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform atribuțiilor specifice, prevăzute în ghidurile de finanțare ale Programului “ELECTRIC UP“.

Pentru activitatea din cadrul Comisiilor de implementare și monitorizare, fiecare membru beneficiază de o indemnizaţie lunară brută al cărei cuantum nu va depăşi 20% din indemnizaţia brută prevăzută de lege pentru funcţia de secretar de stat.

Aceasta înseamnă un venit net suplimentar de aproape 2000 de lei de persoană pentru acești angajați.

Direcția Eficiență Energetică din Ministerul Economiei se ocupă de implementarea programului.

Sumele necesare implementării Programului de finanțare se asigură anual, de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu destinația finanțării proiectelor în eficiență energetică și dezvoltării capacităților de producere de energie din surse regenerabile, cu impact asupra reduceri emisiilor de gaze cu efect de seră, în bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Sursa: startupcafe.ro