Casa verde

Casa verde – fotovoltaice 2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat în 12 noiembrie 2021, pentru dezbatere publică, proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018

DATĂ ÎNCEPERE

≃ 20 decembrie 2021
DATĂ ÎNCHIDERE

până la epuizarea bugetului alocat
SUMA ALOCATĂ PROGRAMULUI DE FINANȚARE

 
BENEFICIARI

persoane fizice
Ghid de finanțare

COMUNICAT DE PRESĂ
Administrația Fondului pentru Mediu organizează sesiune de înscriere pentru
validarea instalatorilor în cadrul Programului privind instalarea de sisteme
fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului
de consum și livrării surplusului în rețeaua națională în perioada 15 noiembrie – 16
decembrie 2021.
Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea
calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor
de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului
propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.
”Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se va realiza prin
intermediul instalatorilor. După aprobarea ghidului de finanțare pentru anul acesta,
vom anunța data de la care persoanele fizice se vor putea prezenta la instalatori în
vederea înscrierii în program”, a declarat președintele AFM, Lóránd-Árpád FÜLÖP.
Criteriile de eligibilitate pentru validarea instalatorului, conţinutul dosarului de
validare și alte informații privind depunerea dosarului de validare se regăsesc în Ghidul
de finanțare aprobat prin Ordinul nr. 1287/2018, cu modificările și completările
ulterioare, disponibil pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea Programe de finanțare –
Sisteme fotovoltaice.


Biroul Comunicare
Administrația Fondului pentru Mediu

Sursa: AFM